A Rendszerek Csillagszövetségének Kormánya

Eredeti formájából, mely a félelmetes Vedrai Birodalom volt, a Rendszerek Csillagszövetsége az évezredek során átalakult azzá, aminek ma ismerjük: a szabadság, az igazság és a jólét jelképévé. Büszkén örökségünkre és hagyományainkra a Csillagszövetség rendületlenül néz a még nagyobb fejlődés elé és szívesen fogadja bárki közreműködését ebben.

A Csillagszövetség valójában egy monarchia, melynek jelképes vezetője Sucharitkul XII Vedrai Császárnő. Míg ugyan nagyrabecsült Császárnőnk örökségünk és értékeink élő szimbóluma, a tényleges irányítás a Triumvirátus kezében van, melynek három tagját a Csillagszövetség polgárai választják meg tíz éves időtartamra. A jelenlegi Triumvirátus tagjai Spring Rivers Flowing a Ska-San-Re bolygóról, Amal Lahoud a Földről és Höhne The Compiler a Sparborth IV-ről.

A Csillagszövetség polgárai is részt vesznek a kormányzásukban háromszintű törvényhozó testületünkön, a Zárt Ülésen keresztül. Ennek egyik szintje a Szektorok Hangja, melybe minden szektor három küldöttet delegál, másik szintje a Világok Hangja, melybe minden világ a lakosságának megfelelő arányban küld képviselőket és a harmadik szint az Emberek Hangja, ahol minden polgár jogosult szavazni személyesen vagy meghatalmazással.

A legtöbb jogi ügyet helyi bíróságok intézik, a bolygóközi jogi problémákkal azonban a Döntőbírók Ülése foglalkozik, melynek 12 tagját a Zárt Ülés jelöli ki 15 éves időtartamra.

Ahol csak lehetséges a Csillagszövetség a helyi kormányok kezében hagyja az egyes világok irányítását. Amíg betartják a Csillagszövetség Értelmes Lények Jogairól szóló Egyetemes Nyilatkozatát, minden társadalom szabadon megválaszthatja milyen formájú kormányzást szeretne. Emiatt fordulhat elő, hogy a Csillagszövetség hatalmas területén belül sokféle kormányzati rendszerrel találkozhatunk a Perseidek bürokráciájától a Than kasztrendszeren keresztül egészen a Kaldera Kommunákig. Kétségkívül a te saját világod kormányzási rendszere is megtalálja a helyét ebben a gyönyörű társadalmi mozaikban, mely együttesen alkotja a Rendszerek Csillagszövetségét.
.

Az új Csillagszövetség Alapító Határozata

AZ ANDROMEDA RENDSZEREK CSILLAGSZÖVETSÉGÉNEK TAGJA

Én, ______________, ezúton elrendelem, hogy amennyiben ötven bolygó hajlandó szövetségre lépni, ______________ hagyja jóvá a ______________ belépését a helyreállított Andromeda Rendszerek Csillagszövetségébe.

Ezt a nagy lépést saját szabad akaratunkból tesszük és elfogadjuk a Rendszerek Csillagszövetségének alapvető értékeit: tisztelet minden életforma, az értelmes lények szabad akarata és az alapvető személyi jogok elsőbbsége iránt. Elfogadjuk ezt az egyszerű igazságot: a galaktikus civilizáció csak akkor fejlődhet, ha a benne élő sok ember egyként lép fel mindenki érdekében. A Csillagszövetséggel együtt kiállunk a béke és a jószándék érdekében, fellépünk minden erő vagy hatalom ellen amely megosztana vagy elpusztítana bennünket.

Amit ma létrehoztunk, maradjon meg örökre az Univerzumban. Bár a csillagok kihűlnek és kihunynak, a Rendszerek Csillagszövetsége fennmarad - és vele együtt mi is.